Zespół Szkół Nr 3

Gdzie szukać wsparcia i pomocy?

Wykaz instytucji pomocnych dla ucznia i jego rodziny w sytuacji trudnej-kryzysowej :

 • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 ,

40-837 Katowice
ul. Rataja 14

tel/fax. (32) 254-23-12
www.ppp1katowice.pl

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

40-083 Katowice, ul. Sokolska 26

Tel: 32 259 95 86

  www.spppkatowice.wixsite.com/sppp

W obu poradniach każdy z was otrzyma pomoc w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej .Oferta poradni obejmuje diagnostykę uczniów, którzy mają  trudności w nauce, w relacjach rówieśniczych,w relacjach rodzinnych. W poradni pracują także doradcy zawodowi, którzy pomogą Wam sprecyzować własne zainteresowania i umiejętności,dzięki czemu łatwiej wybierzecie dalszą edukację i  ostatecznie  przyszły zawód. Oferta poradni jest całkowicie bezpłatna dla uczniów z Katowic.

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
Tel/fax 32 258 35 12

www.poradniarodzinna.com.pl/

W poradni rodzinnej otrzymacie także pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie diagnostyki, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz terapii. Terapia prowadzona jest w sposób indywidualny i grupowy. Obecnie w ofercie poradni funkcjonują dwie grupy terapeutyczne : grupa rozwoju osobistego dla młodzieży 14-17 lat, która chce lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej czuć się wśród rówieśników, łatwiej dogadywać się z rodzicami, dowiedzieć się więcej o sobie oraz grupa terapeutyczna dla dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Oferta poradni jest bezpłatna.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.Jagiellońska 17. Katowice

Tel. (+48 32) 2510-087. Fax (+48 32) 2510-087

MOPS to instytucja , która kojarzy wam się zapewne tylko z pomocą finansową dla osób potrzebujących, a to nie pełna prawda. W MOPS-ie możecie uzyskać także bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną oraz skorzystać z oferty wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych , z którymi MOPS współpracuje. Są to :

Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

 • Adres: Katowice ul. Krasińskiego 21
 • Telefon: 32 255 38 69

Zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic.

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

 • Adres: Katowice ul. Bednorza 22
 • Telefon: 32 256 93 78

Zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

 • Świetlica  Specjalistyczna
 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę
 • Andrzeja 12 a,Katowice
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katowice, ulica  Mikołowska 13a,
telefon: 32/251-15-99, 32/257-14-82.

Pomoc ośrodka adresowana jest do członków rodzin z problemem przemocy oraz osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych,  w tym w kryzysie związanym z problemem uzależnienia.

W Ośrodku udzielana jest następująca pomoc:

 1. Pomoc psychologiczna , która obejmuje informację, edukację, wsparcie ,terapię krótkoterminową,psychoedukacyjną grupę wsparcia, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi).
 2. Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.
 3. Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych, szczególnie w sytuacji podejmowania działań prawnych oraz zapewnienia schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez szczegółowo wypracowany system współpracy z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.
 4. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.
 • więcej o placówkach pomocy społecznej działających na terenie Miasta Katowice na stronie :ops.pl
 • Aletermed . Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 1. Podgórna 4. 40-055 Katowice

48 32 253 00 40; +48 32 253 76 81

www.altermedkatowice.pl

Altemed to : Odział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Poradnia Zdrowia  Psychicznego, Poradnia Psychologiczna, Poradnia leczenia Uzależnień i współuzależnienia, Poradnia Neurologiczna. Wszelkia pomoc jest udzielana pacjentom w ramach NFZ

 • Katowicki Instytut Psychoterapii

ul.Franciszkańska 25

40-708 Katowice, Ligota

Tel./Fax. +48 32 25 24 517

www.k-i-p.pl

Placówka prywatna. Świadczy usługi psychoterapeutycze dla  pacjentów w formie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej.

 • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
 1. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin |

tel.698-44-34-24, (32)730-04-44

www.psychokompas.pl

Placówka zdrowia,świadcząca usługi w ramach NFZ oraz prywatnie. Oferta to Odział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

www.gczd.katowice.pl

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy grupą osób pomagających poradzić sobie
w trudnych sytuacjach. Możesz opowiedzieć nam o tym, co przeżywasz.

Zasady Telefonu 116 111:

Anonimowo

Bezpłatnie

Chętnie i Cierpliwie

Dyskretnie

 • Rzecznik Praw Dziecka Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00

fax: (22) 583 66 96

www.brpd.gov.pl

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika praw dziecka  800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.

Skip to content