Zespół Szkół Nr 3

Historia

Liceum, które obecnie nosi numer IX, a jego patronem jest Henryk Sienkiewicz, powstało w 1955 roku jako Liceum Ogólnokształcące TPD przy IX Szkole Podstawowej na Osiedlu Marchlewskiego w Stalinogrodzie (tak wówczas nazywały się Katowice).

W roku szkolnym 1956/1957  zespół szkół mieszczących się w gmachu przy ul. Tyszki 53 (obecnie Grażyńskiego) otrzymał nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Katowicach. W 1961 roku Liceum zmieniło siedzibę. Placówkę przeniesiono do nowoczesnego budynku, tzw. pawilonówki – typowego dla tamtych lat obiektu szkolnego. Rok później patronem szkoły został Jan Kawalec – pisarz i działacz PPS na Śląsku. W styczniu 1967 roku Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kawalca nadano numer IX. Przez 25 lat nasze Liceum prowadziło swoją działalność w gmachu przy ulicy Tyszki 17 (obecnie Grażyńskiego).

W latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła kolejna zmiana siedziby naszej Szkoły. Od września 1986 roku do chwili obecnej IX Liceum Ogólnokształcące mieściło się przy al. Bolesława Krzywoustego 9 na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. W latach 1990- 1995 Szkoła nie miała swojego patrona. 4 września 1995 roku nadano naszemu Liceum imię Henryka Sienkiewicza.

Od 1 września 2012 roku IX LO wraz z Gimnazjum nr 8 utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3. W związku z tymi zmianami organizacyjnymi młodzież naszego Liceum podjęła naukę w innej siedzibie, jednakże nowa lokalizacja to nadal teren zielonego Osiedla Tysiąclecia. Obiekt, który zajmuje obecnie Zespół Szkół, mieści się przy ulicy Bolesława Chrobrego 4 i poprzednio był budynkiem Gimnazjum.

Od początku istnienia Szkoła dbała o wszechstronny rozwój wychowanków. W Liceum prężnie działał V Szczep Harcerski im. Powstańców Śląskich. Zachowane kroniki harcerskie barwnie opisują wydarzenia związane z historią szczepu oraz związanej z nim placówki oświatowej.

Nasze Liceum wychowało wielu zacnych absolwentów rozsianych po całym świecie. Do tradycji szkoły należy rozwijanie kultury humanistycznej uczniów, wielu otrzymało nagrody w konkursach poetyckich organizowanych w naszym regionie.

W roku szkolnym 1998/99 otwarto klasę sportową, która specjalizuje się w grze w piłkę siatkową. Szkoła ceni sobie szczególnie pracę nad rozwojem samorządności i demokracji. Uczniowie naszego liceum biorą między innymi udział w działalności Stowarzyszenia Wolontariatu Młodych oraz w pracach Prezydium Parlamentu Dzieci i Młodzieży a także sejmików uczniowskich województwa śląskiego.
Od wielu lat IX LO wśród rodziców i absolwentów cieszy się opinią przyjaznej szkoły.

12 lutego 2004 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej. W uroczystości uczestniczyli:

Pan Piotr Uszok – Prezydent Katowic
Pan Józef Kocurek – Wiceprezydent Katowic
Pan Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydziału Edukacji UM
Pani Krystyna Karolczyk-Tryba – Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przedstawiciele rodziców naszych uczniów:

Pan Jarosław Biały – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
Pan Bronisław Goraj – Przewodniczący Rady Rodziców w poprzedniej kadencji .

Zaproszeni goście po zakończeniu części oficjalnej sprawdzili nasz nowy sprzęt oraz swoją wiedzę na temat regionu, rozwiązując przygotowany przez młodzież komputerowy quiz. Obecność znakomitych gości pozostanie w pamięci uczniów, a ich życzenia w naszej kronice szkolnej.

Skip to content