Zespół Szkół Nr 3

Nauczyciele

 • mgr Elżbieta Ślęzakiewicz – dyrektor Zespołu
 • mgr Katarzyna Wiecierzyńska – wicedyrektor ds. Liceum, matematyka
 • dr Augustyniak Michał – geografia
 • Marcin Bałdys – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Beata Chmiest– język polski, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Małgorzata Cibis– geografia i podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Filip Dąbrowski – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Ewelina Gajek – język angielski
 • mgr Agnieszka Gawron – język niemiecki i podstawy przedsiębiorczości, nauczyciel wspomagający
 • mgr Ewa Góraczewska – język hiszpański
 • mgr Katarzyna Iwańska – Dyminczuk – zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający,
 • mgr Danuta Kardas – religia, nauczyciel wspomagający
 • Elżbieta Kaworek – fizjoterapeuta
 • mgr Grzegorz Kleszcz –  historia
 • mgr Aleksandra Kluj – informatyka
 • mgr Miłosz Korczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Sylwia Lich – Pogoda – wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
 • mgr Renata Mrozik – matematyka
 • mgr Krystyna Mondry – matematyka
 • mgr Dorota Nalepa – zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
 • mgr Halina Nawara- pedagog szkolny; nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Joanna Palacz – zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Magdalena Mucha – biologia
 • mgr Karolina Mieczyńska – Fuklin – język angielski
 • mgr Stanisława Szajna – chemia, fizyka
 • mgr Agnieszka Szczęch – Krzanowska – matematyka
 • mgr Małgorzata Szewczyk – matematyka
 • mgr Izabela Szurgut – język angielski, filozofia, etyka
 • mgr Alina Zarzycka – język polski, doradca metodyczny języka polskiego
 • dr Maciej Zweiffel – język polski