Zespół Szkół Nr 3

RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO)

Administrator Danych Osobowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 40-881 Katowice
ul. Bolesława Chrobrego 4 kontakt: sekretariat@ixliceum.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Agata Krystek-Jadwiżuk

Kontakt: iod.akrystek@cuw.katowice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Katowicach reprezentowana przez mgr Halinę Nawara – Dyrektora Szkoły
 2.  Inspektorem ochrony danych jest Pani Agata Krystek-Jadwiżuk
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skip to content