Zespół Szkół Nr 3

Wnioski i załączniki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNIOSEK o zamiarze korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej ze środków ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego „zielona szkoła”

Skip to content