Zespół Szkół Nr 3

Historia szkoły

Szkoła nasza powstała zimą 1 lutego 1962 roku. Została powołana do życia jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 60. Budynek, w którym znalazła swoje miejsce to jeden z najstarszych budynków w dzielnicy Załęże. Miał on wcześniej swą własną ciekawą historię, ale niewątpliwie jego najciekawsze dzieje, związane są z powstaniem i rozwojem naszej szkoły.
Początki były skromne, placówka zaadaptowała jedynie 4 sale lekcyjne, maleńką kuchenkę i dwa małe pomieszczenia gospodarcze, z których jedno niebawem stało się szkolna biblioteką. Naukę rozpoczęły w niej 84 dzieci zamieszkujące takie dzielnice Katowic jak; Załęże, Załęska Hałda i Dąb.

Kierownictwo szkoły powierzono pani Aleksandrze Magdziak absolwentce Instytutu Pedagogiki Specjalnej i nauczycielowi z odpowiednim stażem pracy w szkolnictwie specjalnym.
W kolejnych latach szkoła dynamicznie się rozwijała, powiększała się liczba sal lekcyjnych. Powstała biblioteka z prawdziwego zdarzenia, pracownia zajęć technicznych i świetlica. Młodzież i pracownicy często sami i poza godzinami zajęć pomagali w pracach adaptacyjnych i upiększających nowe pomieszczenia.
Przybywało dzieci i nauczycieli, a kierowanie szkołą powierzono w kolejnych latach pani Janinie Wernik, mającej również bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w szkole specjalnej.

Dnia 7 maja 1970 roku w kinie „Apollo” w Katowicach odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz oświatowych oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej, a także młodzieży szkół zaprzyjaźnionych, zakładów opiekuńczych, rodziców i miejscowego społeczeństwa. W tym dniu patronem naszej szkoły została Maria Grzegorzewska. Dla upamiętnienia tego zdarzenia odsłonięto pamiątkową tablicę z jej wizerunkiem.
Przez wszystkie lata istnienia szkoły podstawowej naukę ukończyło ponad 30 klas ósmych czyli inaczej mówiąc absolwentami zostało około 550 uczniów. Mieli oni okazję kontynuować naukę w szkołach zawodowych specjalnych na wielu atrakcyjnych kierunkach zawodowych.

W roku 1999 nasza szkoła przeżyła istotną reorganizację w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 60 przekształciła się w Zespół Szkół Specjalnych nr 11. W skład Zespołu wchodziły sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 60 i trzyletnie Gimnazjum nr 28. Obecnie od roku szkolnego 2017/2018 w związku z reformą oświaty szkołą przekształciła się znów w Szkołę Podstawową nr 60.

Dyrektorami w naszej szkole były kolejno panie:

  • Aleksandra Magdziak
  • Janina Wernik
  • Anna Górnicka
  • Anna Pleśniak
  • Teresa Pasierbska
  • Maria Flanczewska
  • Anita Wieloch
  • Elżbieta Ślęzakiewicz

Szkoła ciągle się rozwija staje się piękniejsza i nowoczesna. Dysponuje nowoczesna salą komputerową z dostępem do Internetu odnowioną sala gimnastyczną i rehabilitacyjną salą do gimnastyki korekcyjnej. Jest wspaniałym miejscem nie tylko do nauki, ale i spędzania czasu poza nią.

Krotko o naszej Patronce:

GRZEGORZEWSKA MARIA(1888-1967), pedagog i psycholog; 1922-60 założycielka i dyr. Państw. Inst. Pedagogiki Specjalnej, 1930-35 Państw. Inst. Nauczycielskiego w Warszawie; od 1957 prof. Uniw. Warsz.; zajmow. się pedagogiką specjalną i problematyką kształcenia nauczycieli; autorka metody dydaktyczno-wychowawczej stosowanej w szkołach specjalnych, zw. metodą ośrodków pracy; zwracała szczególną uwagę na funkcje kompensacyjne i rewalidacyjne pracy pedag. z dzieckiem upośledzonym; wybitny teoretyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej i organizatorka kształcenia kadr pedag. dla szkół i zakładów specjalnych; stworzyła teoret. i organiz. podstawy systemu szkolnictwa specjalnego w Polsce;
źródło: Encyklopedia PWN

Skip to content