Zespół Szkół Nr 3

Nauczyciele

 • mgr Wiecierzyńska Katarzyna – dyrektor Zespołu; Integracja Sensoryczna
 • mgr Agnieszka Krząkała – wicedyrektor Zespołu; język polski
 • mgr Bartosz Andrzej – Integracja Sensoryczna
 • mgr Brożek Karolina – historia, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Chłopek Krzysztof – historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Chmielowska Anna – zajęcia rewalidacyjne, terapia Tomatisa
 • mgr Chrzan Anna – język polski
 • mgr Dąbrowski Filip – wychowanie fizyczne
 • mgr Furgacz Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe, terapia Biofeedback
 • mgr Gajek Ewelina – język angielski
 • mgr Gajewski Łukasz – fizyka, technika, świetlica
 • mgr Górak Robert – świetlica
 • mgr Janik Ewa – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
 • mgr Karkowska Karolina – języka polski
 • Kaworek Elżbieta – fizjoterapia
 • mgr Kluj Aleksandra – informatyka, logopedia
 • mgr Kościńska Patrycja – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Kozłowska Dorota Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • Królik Damian – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Krząkała Artur – wychowanie fizyczne, technika, zajęcia kształtujące kreatywność
 • mgr Lech Jarosław – język angielski
 • Lentner Patrycja – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Leczkowski Tomasz – muzyka
 • mgr Magiera – Bartosz Mirosława – pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Menartowicz Barbara – rewalidacja
 • mgr Mika Klaudia – chemia
 • mgr Mikoda Katarzyna – rewalidacja
 • mgr Mikoda-Dzieża Karolina – plastyka
 • mgr Mondry Krystyna – geografia
 • mgr Oślizło Joanna – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Oślizło Szymon – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Palacz Joanna – zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Radzikowska Anna – przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Sajdok Natalia – język angielski, muzyka,  zajęcia kształtujące kreatywność
 • mgr Skrzypczak Teresa – biblioteka, świetlica, funkcjonowanie w środowisku
 • mgr Stec Beata – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Szafrański Rafał – zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Szczęch – Krzanowska Agnieszka – matematyka
 • mgr Szewczyk Małgorzata – matematyka. chemia, fizyka
 • mgr Szymańska Anna – język angielski
 • mgr Węglowska Małgorzata – psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Wojnarowicz Małgorzata – religia, informatyka
 • mgr Zdanek Dorota – język polski
 • mgr Żywot Katarzyna  – przyroda, zajęcia rewalidacyjne

Skip to content