Zespół Szkół Nr 3

Wyniki egzaminu maturalnego

11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane absolwentom w lutym bieżącego roku. W razie potrzeby ponownego przekazania loginu i hasła do serwisu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 11 sierpnia 2020 od godz. 13.00 do 15.00 w pozostałe dni od godz.8.00 do 14.00
Każda osoba wchodząc do szkoły, ma obowiązek zdezynfekowania rąk, posiadania nakrycia na nos i usta (posiadania maseczki) oraz musi zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa!
Prosimy wchodzić do sekretariatu szkoły pojedynczo, zachowując odpowiednie odstępy.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Pobierz Załącznik 7

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Skip to content