Zespół Szkół Nr 3

„Drużyna SIR PET-ERA”

„Drużyna SIR PET-ERA” Program realizowany jest jako element większego projektu edukacyjno-społecznego pod nazwą Re_kologia (www.rekologia.pl). Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych. To bardzo ważne, by od najwcześniejszych lat upowszechniać wśród dzieci wiedzę na temat właściwej gospodarki odpadami i mówić o korzyściach wynikających z recyklingu.  Pierwsza z lekcji miała na celu poznanie ogólnych zasad segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET.

Zapraszamy do galerii – wejście

Skip to content