Zespół Szkół Nr 3

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘC DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH- 3 IX 2018

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA- 24 XII- 1 I 2019

FERIE ZIMOWE- 11 II- 24 II 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA- 18 IV- 23 IV 2019

EGZAMINY GIMNAZJALNE: 10 IV 2019- CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

11 IV 2019 – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

12 IV 2019- JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

EGZAMINY MATURALNE: 9 V – 22 V 2019- JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ USTNA

6 V – 25 V 2019- JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY CZĘŚĆ USTNA

6 V – 23 V 2019- CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH- 21 VI 2019

SPOTKANIA Z RODZICAMI: 13 IX 2018; 15 XI 2018; 24 I 2019; 21 III 2019; 16 V 2019

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE W LICEUM-20 XII 2018; 25 IV 2019 (KLASA III);

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE W GIMNAZJUM- 24 I 2019;

Skip to content