Zespół Szkół Nr 3

Zdalne nauczanie informacja dla Rodziców

Informuję, że kształcenie na odległość przedłużone zostało do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego – decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusza Pionktowskiego.

  1. W przypadku chętnych, w szkole organizowane  są  zajęcia opiekuńcze prowadzone dla uczniów klas I-III
  2. Od 1 czerwca w szkołach podstawowych i średnich organizowane są stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów, nie tylko ósmoklasistów i maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna
  3. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji dni, w których prowadzone będą egzaminy ósmoklasistów i matury są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość, nie będzie konsultacji na terenie szkoły..

Terminy egzaminów i matur:
Od 8 czerwca do 10 czerwca – matury
12 czerwca – piątek po Bożym Ciele
Od 15 czerwca do 19 czerwca – egzaminy ósmoklasistów i matura
24 czerwca – matura

Proszę Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej o zwrot podręczników. Podręczniki będą odbierali Wychowawcy klas.  Rodzic sporządza wykaz oddawanych podręczników z datą i czytelnym podpisem.

Podręczniki należy oddać do 22 czerwca 2020. Proszę nie oddawać ćwiczeń. Tylko podręczniki.

Skip to content