Zespół Szkół Nr 3

Klasy dla uczniów z autyzmem

We wrześniu 2011 r. w naszej szkole otwarta została klasa dla wysoko funkcjonujących dzieci autystycznych oraz Zespołem Aspergera. Od tego czasu w każdym roku szkolnym  do naszego grona uczniów przyjmujemy z radością kolejne dzieci, które obowiązek szkolny realizować będą w naszej szkole. Uczniowie  bardzo szybko przyzwyczajają się do szkoły, codziennie witają nas z uśmiechem, zawiązują się już również nowe przyjaźnie, każdego dnia dają się zauważyć kolejne małe i większe sukcesy naszych uczniów. Dzieci realizują podstawę programową dla uczniów ze szkół ogólnodostępnych oraz dodatkowe zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Praca z każdym z uczniów odbywa się według opracowanego przez Zespół Nauczycieli Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego. Aby sprostać potrzebom naszych podopiecznych nauczyciele wciąż poszerzają swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu Wczesnego Wspomagania i Edukacji Uczniów z Autyzmem, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach oraz odwiedzając ośrodki dla dzieci autystycznych w różnych miejscach Polski. Każdy dzień spędzony w naszej szkole daje nam siłę do tego, aby mimo wszelkich przeciwności losu wciąż małymi kroczkami iść do przodu, a uśmiech i postępy naszych dzieci utwierdzają nas w przekonaniu, że tworzymy dobry klimat dla ich wszechstronnego rozwoju. Obecnie w szkole funkcjonują klasy edukacji wczesnoszkolnej – od klasy I do III oraz klasy drugiego etapu edukacyjnego do klasy VIII.

Skip to content