Zespół Szkół Nr 3

Odbiór wyników

DRODZY ABSOLWENCI❗
Zaświadczenia z OKE z egzaminu ósmoklasisty należy odebrać w piątek 31 lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły od 10:00 do 15:00.
UWAGA❗
Każdy uczeń wchodząc do szkoły, ma obowiązek zdezynfekowania rąk, posiadania nakrycia na nos i usta (posiadania maseczki) oraz musi zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa!
Prosimy wchodzić do sekretariatu szkoły pojedynczo, zachowując odpowiednie odstępy.
Dziękujemy❗
Pamiętajcie, że od 31 lipca do 04 sierpnia musicie dostarczyć
do szkoły I wyboru wyniki egzaminu ósmoklasisty

Skip to content