Zespół Szkół Nr 3

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2023/2024

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 24.02.2022r) o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w dniach: od 04.09.2022r. do 15.09.202r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 600 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się:

Przyjmowanie wniosków
Wnioski będą przyjmowane w gabinetach pedagogów w godzinach pracy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2023

UWAGA!
Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pedagogami szkoły podstawowej
i liceum poprzez sekretariat.

Skip to content