Zespół Szkół Nr 3

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Drodzy Rodzice i Uczniowie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) i zmianą terminów egzaminów ósmoklasisty i maturalnych podajemy dni wolne od zajęć dydaktycznych: 8 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r., 10 czerwca 2020 r., 12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele, 16 czerwca 2020 r., 17 czerwca 2020 r., 18 czerwca 2020 r., 19 czerwca 2020r.

Skip to content