Zespół Szkół Nr 3

Arteterapia cz 2

Cały proces tworzenia wspiera muzyka Vivaldiego „Jesień” , a efektem wizualnym staje się obraz 3D zatytułowany „Żurawie”. Połączenie zajęć rewalidacyjnych i arteterapii w edukacji pozwala na niwelowanie tych deficytów, które ograniczają dziecku możliwości rozwojowe i utrudniają naukę . W trakcie takich zajęć nacisk kładziemy na eliminowanie tych deficytów, które najbardziej uniemożliwiają dziecku proces edukacji oraz na doskonalenie tych umiejętności, które założyliśmy usprawniać w ramach planów rewalidacji.

Skip to content